​به اطلاع میرساند جهت حضور در دانشگاه صنعتی مالک اشتر ارائه کد ملی و تصویر کارت ملی در صفحه شخصی کاربری الزامیست

ششمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران- هزینه ثبت نام
هزینه ثبت نام

حذف تصاویر و رنگ‌ها
هزینه ثبت نامهزینه ثبت نام مقالات در ششمین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران بصورت زیر میباشد :

دانشجویان مبلغ 200 هزار تومان 

شرکت کنندگان آزاد مبلغ 300 هزار تومان
 
دانشجویان دانشگاه مالک اشتر مبلغ 100 هزار تومان 
نشانی مطلب در وبگاه ششمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران:
http://iceem.ir/find.php?item=1.88.17.fa
برگشت به اصل مطلب